فاطمه و ابوالفضل نخستین انتخاب خانواده های ایرانی برای نامگذاری فرزندان خود در سال گذشته بود.

به گزارش شبکه خبر، به گفته رئیس سازمان ثبت احوال کشور سال گذشته نام ابوالفضل با فراوانی 330 هزار و 29 نفر که شامل 7/5 درصد افراد ایرانی می شود رتبه اول را به خود اختصاص داد.
آیت اللهی افزود: نام های امیرحسین، مهدی، علی، امیرمحمد و محمد رتبه های دوم تا ششم را در اختیار دارند.

وی درباره فراوانی نام دختران و زنان نیز گفت: انتخاب نام فاطمه با فراوانی 4/4 درصد بیشترین رقم را دارد و اسامی زهرا، مبینا، زینب، مریم و ریحانه در رتبه های بعدی قرار دارند

دسته ها : دانستنی ها
جمعه پنجم 7 1387
X